Kültür Merkezlerine Destek

250.000$ / 15467$

Project photos

Kültür Merkezleri, sığınmacılara eğitim, sosyal programlar, öncelikli sağlık hizmetleri, psikososyal destek programları ve çeşitli bilinçlendirme
faaliyetleri yolu ile hizmet sunmakta olan güvenli alanlardır

$Bir Kültür Merkezinin yıllık işletim maliyeti: 250.000

Bir yıl boyunca merkezden faydalanan kişiyi destekleme bedeli: 315$