Mobil Klinikler

12.000$ / 4000$

Mobil Klinikler, sağlık tesislerinin bombalanması sebebiyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalan kişilerin tıbbi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.  Karışık ve geçici durumlarda hızlı ve etkili acil müdahaleye ihtiyaç duymaktadır. Mobil Klinikler aracılığıyla Suriye’nin kuzeyindeki yerinden edilmiş halkın yanı sıra uzak bölgelerde yaşayanlara da sağlık hizmeti sunulmaktadır

Bir Mobil Kliniğin Aylık İşletim Maliyeti:  $4000

Aylık Faydalanan Kişi Sayısı: Farklı gruplardan (kadın, çocuk, erkek) 3000 hasta

Ayrıca oku