Yönetim

ATAA İnsani Yardımlaşma Derneğinde yönetim, üç ana yapıya dayanmaktadır:
1- Genel Kurul, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, en yetkili ve en yüksek karar alma organıdır.
2- Yönetim Kurulu, seçilmiş dokuz üyeden oluşmaktadır,
dernek yönetiminin genel denetimini üstlenir ve hesap verme sorumluluğuna tabidir.
3- Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun denetim ve sorumluluğu altında Dernek çalışmalarının idaresini sürdürmekle görevlidir.

Organizational Structure

محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا

Geographical spread

محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا محتوى نصي عشوائي للاضافة لاحقا